Familjerätt

Familjejuridik i livets alla skeden

BOKA EN INLEDANDE
KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

FAMILJERÄTT FÖR HELA LIVET

Välkommen till en advokatbyrå med kunskap, engagemang och kvalitet som ledord i verksamheten. Vårt engagemang för varje enskild klient kännetecknar vårt arbete – oavsett om det handlar om familjerätt eller något annat av de juridiska områden där vi åtar oss uppdrag.

Målsättningen är alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för våra klienter. Vi arbetar hårt för att se till att våra klienters intressen tillvaratas – både före, efter och under rättegången. Våra advokater och både breda kunskaper och specialkompetenser i ett flertal olika juridiska områden. Detta gör att vi kan företräda klienter som är i behov av juridisk hjälp på bästa sätt. Kontakta oss via formuläret eller på telefon för ett första rådgivande samtal.

Familjerätt – ett av våra specialområden

Familjerätt är ett av våra specialområden och behöver du hjälp i ett familjerättsligt ärende så kan du med fördel vända dig till oss.

Svensk lag reglerar många saker i människors vardag och relationer inom familjen är inget undantag. Vi har den juridiska kompetensen som krävs för att erbjuda högklassig hjälp i alla frågor som rör familjerätt.

Vi kan hjälpa dig att upprätta de dokument som skapar ordning och reda och tydlighet inom relationer. Äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, samboavtal är några av de familjerättsliga avtal som vi kan hjälpa våra klienter med.

Äktenskap en vanlig orsak till tvist inom familjerätten

Den vanligaste tvisten som uppstår i samband med familjerätt är i samband med äktenskapsförord. Frågor om vårdnad och umgänge med barn uppkommer ofta, liksom komplikationer gällande uppdelning av de gemensamma tillgångarna. Dessa frågor, och många andra som uppstår i samband med skilsmässor, kräver goda kunskaper om familjerätt. Vi har de nödvändiga kunskaperna och den praktiska erfarenheten som behövs för att lotsa dig genom en skilsmässa/separation. Vi kan därmed bistå dig i frågor som gäller äktenskapsskillnad (skilsmässa), boende, vårdnad, umgänge, underhåll till barn och mycket annat.

Mångårig erfarenhet av familjeärenden

Vi har agerat som ombud i ett flertal komplicerade familjemål med gott utfall för våra klienter. Vår mångåriga erfarenhet ger oss de verktyg som krävs för att lösa olika problem och frågor som kan uppstå, oavsett om det handlar om bodelning, vårdnadstvist eller något annat som rör familjerätt. 

Gällande kostnaden för den juridiska hjälpen inom familjerätt så kan man i de flesta fall få ekonomisk hjälp i form av rättsskydd eller allmän rättshjälp. Mer om det kan du läsa här.

Kontakta oss så fort som möjligt

Är du inblandad  någon form av familjetvist? Vi rekommenderar att du kontaktar oss så fort som möjligt. Det är alltid att föredra att man kontaktar ett ombud så tidigt som möjligt i processen. Hör av dig till oss så kan vi ge dig kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon.

Många praktiska frågor att lösa

Vid skilsmässor eller när sambor ska separera så är det ofta svårt att komma överens. Inte minst vad som ska gälla för barnen är en av de vanligaste konflikterna inom familjerätten. Många praktiska frågor ska lösas i samband med en skilsmässa eller separation. Vem ska bo kvar i den gemensamma bostaden och vilka ägodelar som ska tillfalla vem är ofta en vanlig orsak till konflikter.

Vi hjälper till att upprätta ett äktenskapsförord

Äktenskap och samboförhållanden ger upphov till många ekonomiska frågor som kan behöva klargöras. Vem äger vad? Går det att skriva ett äktenskapsförord för att säkerställa sig om att man får behålla vissa ägodelar om förhållandet slutar i en skilsmässa? Även i samboförhållanden finns en hel del att fundera över

Om man ska kunna förhålla sig sakligt till konflikten och se till att utfallet blir rättvis så är det en stor fördel att snabbt ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan ge råd och se till att alla dokument blir korrekt upprättade. En kunnig och erfaren jurist för din talan och ser till hur ni ska få till praktiska lösningar när det handlar om bodelningen. Även du är i ett samboförhållande så är det viktigt att ha kontroll på hur tillgångarna är fördelade. Ett testamente bör upprättas, försäkringar tecknas för att säkerställa att en partner kan bo kvar om den ena avlider. Sambor ärver nämligen inte varandra automatiskt.

Vi kan bistå i en vårdnadstvist

Vi kan också hjälpa till att föra din talan när det handlar om de gemensamma barnen. Det är långt ifrån ovanligt att föräldrar har svårt att kommunicera med varandra på grund av de starka känslor som en skilsmässa rör upp. Vi hjälper dig att på ett sakligt sätt framföra dina önskemål kring vårdnad, boende och umgänge med barnen. Om det trots dessa ansträngningar inte går att hitta några konstruktiva lösningar så kan vi föra din talan i rätten i en vårdnadstvist.

En annan vanlig tvistefråga inom familjerätt är arvsfrågor. Ibland kan man som privatpersoner behöva hjälp med att få ut sin rättmätiga del av kvarlåtenskap från släktingar eller andra närstående personer. I Sverige finns ingen möjlighet att testamentera alla sina tillgångar till en enda person eller stiftelse, eftersom bröstarvingarna alltid har laglig rätt till sin lott. Hur de resterande delarna av arvet delas upp kan regleras i ett testamente. Vi kan hjälpa dig att sätta upp ett korrekt testamente vid behov.

Vanligt med konflikter kring arv

Erfarenheten visar att arvsskiften ofta leder till konflikter gällande hur ett arv ska fördelas mellan närstående. Exempelvis kan det hända att det uppstår oenighet kring om en fastighet ska bli kvar inom familjen eller om den ska säljas. Vi kan hjälpa till att medla mellan parterna och om möjligt nå fram till en uppgörelse som passar alla.

Vänd till dig till oss – vi är experter på familjerätt. Ju tidigare i processen du kontaktar oss, desto större är möjligheterna att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning. Om du väntar med att ta hjälp och sköter kommunikationen utan juridiska ombud så finns risken att konflikten förvärras redan från början och därmed blir svårare att lösa.

Vi har kompetens på en rad områden

Vi kan bli din engagerade partner i alla frågor som rör familjerätt – men vi kan också hjälpa dig inom en rad andra juridiska områden. Vi kan bistå i brottmål som offentligt försvarare eller målsägandebiträde. Andra juridiska områden där vi har breda kunskaper och stor erfarenhet är asyl- och utlänningsrätt, affärsrätt, socialrätt och avtalsrätt. Här kan du läsa mer om våra olika juridiska områden.

Vi finns till för dig som behöver juridiskt stöd inom familjerätt eller något annat område. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

 

Vi erbjuder rådgivning och stöd genom hela processen!