Familjerätt

Familjejuridik i livets alla skeden

Familjerätt

ETT BRETT RÄTTSOMRÅDE

Vårdnad och umgänge med barn är en stor och viktig del av familjerätt. Här går vi igenom några viktiga punkter gällande vårdnad av barn.

Det är barnets vårdnadshavare som fattar juridiska beslut gällande barnet. Det handlar om en rad olika saker: var barnet ska vara folkbokfört, var det ska gå i skola med mera.

I svenskt rätt är huvudregeln är båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet/barnen. Ensam vårdnad innebär att bara en av föräldrarna tar de juridiska besluten.

Rätt till umgänge i de flesta fall

Men även om den ena föräldern har ensam vårdnad om barnet efter en skilsmässa/separation så har barnet i de flesta fall ändå rätt att träffa den andra föräldern. Umgängesrätt innebär då att man har rätt att träffa barnet enligt vad man kommit överens om i rätten.

Om två föräldrar inte kan komma överens om framtida vårdnad eller umgänge med barn så kan man nå en överenskommelse i familjerätten. Om det inte heller där går att nå fram till en överenskommelse så kan det bli aktuellt att gå till domstol och ansöka om ensam vårdnad eller någon form av reglering av umgänget. Domstolen kan reglera en lång rad faktorer: tid och plats för hämtning och lämning, om någon annan ska finnas närvarande när umgänget genomförs. Men även detaljer som fördelning av de resekostnader som uppkommer i samband med umgänget kan regleras i domstolen.

Flera tänkbara anledningar till ensam vårdnad

Anledningar till att rätten kan besluta om ensam vårdnad kan vara flera. Hot om våld mot  barn eller den andra föräldern, att den ena föräldern planerar att flytta utomlands och ta barnet med sig, omsorgsbrister hos en förälder, missbruk eller psykisk ohälsa är några av dem. Så kallat umgängessabotage kan också leda till att den ena föräldern blir av med,  eller får begränsad, vårdnad.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om vad som gäller juridiskt kring frågor som rör barn och annat inom familjerätten.

Rättsskydd

Rättsskydd täcker större delen av dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Det ingår i regel i hemförsäkringen.

Vad täcks av rättsskyddet? Normalt täcker det utgifter som ombudets arvode, spilltid och kostnader hänförda till bevisning. Enkelt uttryckt täcker rättsskyddet nödvändiga och skäliga kostnader som den försäkrade inte kan få ut av motparten.

Rättshjälp

Rättshjälp ett statligt stöd som är avsett för personer som inte kan finansiera sitt juridiska ombud på annat sätt. För att kvalificera sig för rättshjälp så måste man tjäna under 260 000 kronor/år och även kunna visa att man inte har haft råd att teckna hemförsäkring. Rättshjälp innebär dock bara att staten betalar vissa av din juridiska hjälp,  hur mycket baseras på hur din ekonomiska situation ser ut.

Alla rättsliga tvister omfattas inte av rättsskydd och rättshjälp. Vill du veta mer om vilka möjligheter till finansiering så kan du höra av dig till oss. Våra experter kan ta reda på vad som gäller för just dig och ditt fall. Välkommen att kontakta oss på redan idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig eller din familj inom området familjerätt

 

En pålitlig partner i alla juridiska frågor.