Familjerätt

Familjejuridik i livets alla skeden

Om oss

ADVOKATBYRÅ MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET

Vi arbetar inom en rad olika juridiska områden: brottmål, familjerätt, asylrätt, socialrätt, fastighetsrätt, affärsjuridik och arbetsrätt. Vi har mångårig erfarenhet av att företräda personer som har behov av kvalificerad juridisk kompetens.

Vi åtar oss både större och mindre uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, offentligt ombud och särskild företrädare för barn.

Behöver du juridisk hjälp eller rådgivning? Vänd dig till oss – samtliga advokater och jurister på vår byrå kan bistå med kostnadsfri rådgivning per telefon. På det sättet kan vi på ett förutsättningslöst sätt ge dig information om hur vi kan hjälpa dig i just ditt specifika ärende.

Kunskap, kvalitet och engagemang kan du vänta dig av oss. Vårt mål är att skapa trygghet och bästa möjliga förutsättningar för våra klienter. Detta gäller såväl före och efter rättegång. Varje klient är lika viktig för oss och vi går in i varje fall med samma stora engagemang.

Vänd dig till oss för rådgivning, representation och stöd i rättsprocesser.